Aj tento rok sa v Sobášnom paláci v Bytči konal Poľovnícky koncert a FORD JR-Cars, s.r.o. bol pri tom.

Vianočný koncert POĽOVNÍCKE VIANOCE je podujatie na ktorom je prezentovaná poľovnícka hudba a hudba hraná na poľovníckych hudobných nástrojoch – poľovnícky a lesný roh, lesnica. Účinkujúci sú profesionálny hudobníci aj amatérsky trubači pôsobiaci v rámci Klubu trubačov SR. Koncert je určený pre širokú poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť.

      

 

 

 

 

 

 

Hudba odohraná na koncerte bola zostavená zo skladieb komponovaných/upravených pre lesné rohy. Tematicky bola prevažne zameraná na čas adventu, Vianoc a na poľovnícke tradície prezentované prostredníctvom poľovníckej hudby.

Slovenská poľovnícka hudba je v rámci Európy jedinečná, lebo ako jeden z mála národov máme vlastnú poľovnícku hudbu – signály, ktoré skomponoval v r. 1970 uznávaný  slovenský hudobný skladateľ Tibor Andrašovan, a text k signálom napísal MVDr. Pavel Poruban.

Situovanie koncertu do historických priestorov sobášneho paláca v Bytči má tiež svoj význam. Celá stavba aj sála je jedinečným historickým aj architektonickým skvostom nie len v rámci Slovenska. Sobášny palác dal postaviť palatín Juraj Thurzo pre svoje dcéry, aby sa mali kde vydávať. Len pre zaujímavosť ako hosťom na jednej svadbe bola aj grófka Alžbeta Báthoryová, „Čachtická pani“, a na zámku v Bytči, ktorého súčasťou je Sobášny palác, sa spoznal Juraj Jánošík s Tomášom Uhorčíkom.

Koncert bol organizovaný v súčinnosti s poľovníckou samosprávou v Žiline a v spolupráci s klubom trubačov SR.

Takto sme si spríjemnili čas adventu a Vianoc aj s našimi autíčkami značky FORD.